Oranje Boven 90 jaar

Oranje Boven vereniging Schoonhoven 90 jaar

In 1913 werd er voor het eerst gesproken over het oprichten van een Oranje vereniging. In dit jaar werd de zoon van de stadhouder Willem V teruggeroepen naar Nederland en werd hij uitgeroepen tot soeverein vorst Willem 1. Dit heugelijke feit werd in heel Nederland, en dus ook in Schoonhoven, gevierd. Kennelijk beviel dit zo goed dat enkele notabelen van de stad aan de oprichting van een vereniging wilde gaan werken. De Eerste Wereldoorlog zorgde er voor dat men het niet verantwoord achtte om in zulke angstige dagen te feesten.

In 1927 werd er ter ere van de verjaardag van Koningin Wilhelmina een feest gehouden voor de bevolking van Schoonhoven. Dit werd de aanzet om, in 1928, tot een definitieve vereniging te komen. Er werd gecollecteerd om de benodigde centen binnen te krijgen en enkele “Oranjevrienden” gaven een extra gulle gift. Als je de oude programmaboekjes bekijkt, zie je dat deze in alle jaren zijn gesponsord door de Schoonhovense middenstand. De boekjes bestonden in de beginjaren uit enkele dubbel gevouwen zwart/witte blaadjes met daarin advertenties van bedrijven en het dagprogramma. Ondertussen is het programmaboekje uitgegroeid tot een glossy boekwerk maar wordt nog altijd mogelijk gemaakt door de opbrengsten van de adverteerders.

Door de jaren heen zijn er vele activiteiten georganiseerd. Sommige zijn aan de tijdsgeest aangepast maar enkele onderdelen blijken het elk jaar weer goed te doen. Sterker nog, zij zijn de basisonderdelen voor het Koninginnedagfeest. Zo is de aubade niet weg te denken. Al heel wat generaties hebben op deze dag op de Stenenbrug gezongen en later ook ballonnen opgelaten. Na dit startsein werden er in de oude stad spelletjes voor, voornamelijk, de jeugd georganiseerd. Muziek, in welke vorm dan ook, was en is niet weg te denken bij dit feest.

Ik ben bij mensen van verschillende leeftijden langs geweest om te vragen hoe zij zich Koninginnedag door de jaren heen herinneren. Allemaal noemde zij de aubade. Vooral de ouderen herinneren zich niet meer in detail de spelletjes en andere onderdelen van het programma maar noemde de gezelligheid in de stad als belangrijkste en mooiste herinnering. Vele van hen zouden ook graag weer het vlaggen meer terug willen zien. Want vroeger was de stad op deze dag helemaal rood wit blauw en oranje gekleurd. Dit droeg volgens hen bij tot de feestvreugde. Misschien kunnen de huidige inwoners aan deze wens gaan voldoen.

Kortom, Koninginnedag is een niet meer weg te denken fenomeen in het land en in onze stad. De Oranje Boven vereniging zet zich nog altijd met enthousiasme in om er een geslaagde dag van te maken. Ook dit jaar, waarin wij dus 85 jaar bestaan, zijn we er weer in geslaagd om een programma samen te stellen waaraan, hopelijk iedereen, weer plezier aan kan beleven.

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens, in onze mooie stad.

Het bestuur van Oranje Boven Schoonhoven

Comments are closed.